Jännitysniska – Tension neck

Jännitysniska on peräisin pehmytkudoksista, eritoten lihaksista. Vaivaa aiheuttaa niskan ja hartiaseudun lihasten pitkäaikainen staattinen jännitys. Vaivaa esiintyy ammattiryhmissä, joissa olkavarren ja hartiaseudun jännitys on jatkuvaa ja staattista, kuten kampaajat, sähköasentajat, päätetyötä tekevät jne. Henkiset seikat, kuten stressi saattaa olla laukaisevana tekijänä. Jännitysniska on yleisin niskavaiva ja myös yleisesti ottaen erittäin yleinen tuki- ja liikuntaelinvaiva. Oireet: […]