Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelma sisältää omavalvontasuunnitelman ja tietosuojaselosteen, jossa henkilötietolain 10§ mukainen rekisteriseloste Kehonhuolto Mikko Rauhalan ajanvaraus- ja asiakastietojärjestelmälle sekä tietosuoja-asetuksen mukainen informointi tiedon
tallentamisesta.

Omavalvontasuunnitelma